СЕГА / NOW AT ASTRY
СЪБИТИЯ / EVENTS
ТЪРСЕНЕ

 

XXII-ра  Годишна изложба за  живопис ФОРМАТ 30/30

XXII-nd Annual Painting Exhibition FORMAT 30/30  2023 / 2024 


24.11.2023 - 29.01.2024

подбор и грижа commissaire de lexposition Vihra PESHEVA curator of the exhibition

 

Участници/ Participants:

Албена КОЕВА /1970/ Albena KOEVA          

 

Алберт ХАДЖИГАНЕВ /1954/ Albert HADJIGANEV       

Александър АЛЕКСИЕВ /1960/ Alexander ALEXIEV         

Александрия МАКОВА /1958/ Al. MAKOVA     

Алисия САНЧА /1950/ Alicia SАNCHA   

Ана- Мария НИКОЛОВА /2000/ A. NIKOLOVA   

Ангел ВАСЕВ /1939/ Angel VASSEV