Цветан ТИМОТЕЕВ- живопис- 18 февруари- 10 март 2020
ТЪРСЕНЕ

 

Цветан Тимотеев

живопис

18 февруари- 10 март 2020

Галерия АСТРИ

Tsvetan TIMOTEEV

painting

 

Картините от настоящата изложба на Цветан Тимотеев са рисувани в последната година и половина. Рефлекси са от негови пътувания на Атон и в Египет, от родното Гъмзово, от места, в които не толкова средата, колкото предизвиканите от нея чувства и изживявания са значими за художника.

Спецификата и техниката на рисуване са производни на  неговата личностна характеристика- сложна, деликатна, на моменти експресивна. Полагането на боите е в негова си, „лична, авторска“ техника - от акварел, през гваш, темпера и акрил до маслени бои в различни комбинации и съотношения. За да бъдат уловени и предадени най-точно онези най-съществени мигове на тайнство, на друга реалност,  на процедената в мрака светлина, на звука от камбана.

Цветан Тимотеев е роден през 1948 г. в с. Гъмзово, Видинско.

На 14 години казаха, че съм талантлив и на 15 поех към София, в Художествената гимназия - разказва Цветан...

През 1967 г. той вече е студент във Великотърновския университет,  където се дипломира специалност „Стенопис“. Работил е като уредник във Видинската художествена галерия, както и като преподавател.

От 1982 г. е член на СБХ, участва в Окръжните и Национални изложби, в Биеналето на графиката във Варна, Македония, Испания, Румъния. Самостоятелните му изложби са в галерии във Видин, София, Сърбия, Румъния, Италия. Има две регионални награди за живопис, награда от Националната изложба  „Пейзаж“, награда за живопис от Есенния салон в Румъния.                                                                                                         


Акварел от Атон- 50/70 см., в/у хартия, 2019Импресия от Египет- акрил, темпера на платно, 70/100 см, 2019Атон- акрил и темпера на платно, 100/70, 2019

Цветан Тимотеев е сред авторите, които, без да шумят излишно и без да се налагат натрапчиво на вниманието на публиката, вършат своята художническа работа съвестно и в уединение, работейки непрестанно върху превръщането на трудно податливата живописна субстанция във видим израз, в своеобразен знак на духовни състояния и на определени емоционални настроения.

В камерна експозиция в галерия „Астри” той представя предимно пейзажи от Света гора, един мотив от Египет и една картина със сюжет от родното си село Гъмзово. Включил е и два натюрморта.

Творбите са изградени с акварел, гваш, темпера, акрил, маслени бои като конкретните съотношения и взаимодействията на материите и на технологичните способи на взаимните им комбинации остават „забулени” за зрителя като интимна привилегия и „тайна”на автора.

Основният проблем, който е водещ за художника във всичките му картини, независимо от конкретния мотив или от спецификите на предметния и на природния реквизит, е хармоничното единство на общата минорна тоналност, спояваща в едно органично цяло отправния импулс и финалния резултат при реализацията на съответната творба. Като правило живописните платна на Цветан Тимотеев се отличават с определена монохромност, с приглушен колорит. Замисълът е осъществен посредством единна живописна субстанция, въздействаща като своеобразна пластическа „магма” с многобройните си нюанси откъм полупрозрачни и недокоснати зони, фактурни натрупвания и разнообразни ефекти и размивания на формите. Същевременно е налице наситеност, плътност, но и звучност на цветовата гама, разнообразие от тонални преходи. Мазките са свободно, артистично положени, често с импровизационен замах, полето на картината е изтъкано от разлети петна, дифузни взаимопреливания между материалните форми и изобразеното пространство.

Живописните интонации на платната на Цветан Тимотеев настройват зрителя към вглъбено съзерцание, от пресъздадената живописна атмосфера естествено се налага мълчанието. Споменатата особеност на неговия почерк е свидетелство за дълбоко и същностно постигнат баланс във визуализацията на пластическия мироглед на художника.

 

                                                                                                          Чавдар Попов


 

   
  
   
 

 

 

 

© 2006 Галерия АСТРИ - Всички права запазени
powered by x-non