СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ЖИВОПИС 2/2019
ТЪРСЕНЕ

 

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ЖИВОПИС 2/2019
до 17 юни 2019

В експозиция съществено място е отделено на своеобразното продължение на изложбата на Мария Райчева ИМПРЕСИЯ: ИТАЛИЯ.
Интересът на посетителите и някои нови платна предопределиха съдържанието: платна на Бисера Прахова, Светлин Русев, Десислава Минчева, Живка Маринова и Мария Райчева. Поколения художници, разделени възрастово от близо половин век, но обединени от художествени и непреходни общочовешки ценности.

Светлин РУСЕВ