Чавдар ПЕТРОВ- живопис- до 3 ноември 2018
ТЪРСЕНЕ

 

Чавдар ПЕТРОВ

СИЛУЕТИ КРАЙ РЕКАТА

живопис
17 октомври- 3 ноември 2018

Вернисаж: 17 октомври, сряда, 17.00- 20.00