Мария РАЙЧЕВА - ИМПРЕСИЯ: ИТАЛИЯ - живопис - до 31 май 2019
ТЪРСЕНЕ

 

Мария РАЙЧЕВА

Импресия: ИТАЛИЯ

живопис

9-31 май 2019

След повече от 17 години работа, споделяне на общи проекти, редене на едни от най-емблематичните й изложби, Мария Райчева не престава да ме удивлява.    Със силата на вътрешния си огън и страст, които отличават родените да бъдат художници. Със силата на на стоицизма, който прави възможно съвместяването на ежедневие и творчество. С отдадеността на призванието си.

Изложбата Импресия: Италия е следващата от цикъла  изложби, родени от пътуванията на художника- физически и духовни. Париж, Малайзия, Куба, отново Куба-  лицата на Хавана... Уловени мигове, чувства, запечатани спомени, съхранена завинаги архитектура. Картините вълнуват освен с географската си привързаност и познаваемост, но и с онази неуловима компонента на изкуството , носеща естетическа наслада и зареждаща със светлина душите.

В настоящата изложба са включени около двадесетина платна е различни формати. По-експресивни, с големи напластявания на боите или по-ефирни, в по-рисунъчна техника, изразните средства са само още един начин за споделяне на преживяното от художника. Още един начин зрителят да усети относителността на времето и пространството. Още един начин да намери близост и се почувства окрилен.