Месрур Сабит- "Лирични откъси" - от 29 септември до 22 октомври 2011
ТЪРСЕНЕ

 

Л И Р И Ч Н И    О Т К Ъ С И

"Пред буря"- маслени бои, платно, 73/50 см., 2011 год.

 

Месрур Сабит е роден 1977 година в Исперих.

През 2005 завършва висшето си образование във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, специалност „Живопис”.

Първата му самостоятелна изложба е през 1996 година в родния му град,

следват две изложби в Истанбул,a по-късно в Бургас.

„Лирични откъси” е първата му самостоятелна изява пред софийската публика,

за която, обаче, той не е неизвестен автор;

ежегодно вече е показвал свои платна в годишната изложба на галерия „Астри” „Формат 30/30”.

Често сме склонни младите  в живописта да свързваме с по-авангардните течения в изкуството или поне с постимпресионизма, но не и с ...  романтизма.

Още повече, че той изисква от художника да притежава най- малкото висока техническа зрялост.

Очарованието на платната на Месрур е в онзи добре забравен стар романтизъм, характерен за европейското изкуство на 18 и 19 век, съживен и обогатен с чисто младежкото, искрено възприятие на човека, израсъл и останал да живее в близост с природата- от безкрайните добруджански полета до импозантните планински вериги на Рила. На базата на конкретната география Месрур запечатва вечните моменти от битието, влагайки своите настроения. Платната му не са повърхностна регистрация на природата; те са авторско преживяване, преляло в творческа и житейска философия.

И не е трудно да човек да усети безкрайността, величието и стихиите на природата, застанал пред платната на Месрур!

Търсената и добре намерена мяра в сюжет, колорит и светлина, майсторски овладяната класическа техника на живописване, прави изкуството на художника оригинално и с характер. Без да са „сълзливи”, платната са романтични, без да са „зализани”, те са поетични, без да са агресивни, те са драматични.

Те вълнуват, а това е качество на изкуството.

.

Тук може да разгледате колекцията "Лирични откъси" >>>

 

"Ефир" - маслени бои, платно, 92/73 см., 2011 год.

 

"Залез"- маслени бои, платно, 92/ 73 см., 2011

 

 

   
  
   
 

 

 

 

© 2006 Галерия АСТРИ - Всички права запазени
powered by x-non