16-та ИЗЛОЖБА ЗА ЖИВОПИС ФОРМАТ 30/30

29.11.2017 сряда – 16-та ИЗЛОЖБА ЗА ЖИВОПИС ФОРМАТ 30/30

16-та ГОДИШНА ИЗЛОЖБА ЗА ЖИВОПИС

ФОРМАТ 30/30/колекция

16-th  Annual  Exhibition  of  Painting
FORMAT 30/30

Това 16-то издание на ФОРМАТ 30/30 е различно от предишните.  Изложените тук картини са на художници, рисували  по покана на организатора, т.е. моя.

С някои от тях сме заедно от първите издания на изложбата (2002 г. )- мощни творци, осветляващи  духа с присъствието си. Изпълват ме усещането, че съм получила още един дар, още една възможност.

С други започвахме творческия си път в 30/30 . Днес те са имена, които формират панорамата на младата българска живопис, а ФОРМАТ 30/30 израстна като уникално събитие с многостранни културологични последствия.

С някои нямаме дълга история, но присъствието им в изложбата е като вятъра, идващ от океана.

Благодаря на всички художници, съпричастни с  Годишната изложба за живопис ФОРМАТ 30/30! Има и толкова други, които бих искала да бъдат тук, но пространството и времето и този път не ми достигнаха…

Затова пък, надявам се и го желая на всички,  бъдещето е пред нас и пътят продължава!

                                                                                                                      Вихра, ноември 2017         

Александрия ПЕТКОВA /р.1958 Al. PETKOVA

 Андрей ДАНИЕЛ /р.1952  Andrey DANIEL

Антоанета ЕЛЕФТЕРОВА /р.1963  Ant. ELEFTEROVA

Атанас ТАШЕВ / р.1958  Atanas TASHEV

Атанас ХРАНОВ /р.1961 Atanas HRANOV

Бисера ПРАХОВА / р.1937  Bissera PRAHOVA

Валери ПАНОВValeri PANOV

Васил ВЪЛЕВ/ р.1934  Vassil VALEV

Веселин ДАМЯНОВ- Вес/ р.1977 Ves. DAMIANOV

Владимир ПЕНЕВ /р.1956  Vladimir  PENEV

Галина ЧУНТОВА /р.1965  Galina CHUNTOVA

 Георги АТАНАСОВ /р.1963  G. ATANASSOV

Георги ПАСЕВ /р.1970 Georgi PASSEV

Гергана МИНКОВА /р.1981  G. MINKOVA

 Греди АССА /р.1954  Gredy ASSA

Гълъбин ХРИСТОВG. HRISTOV

Десислава МИНЧЕВА /р.1956  Dessislava MINCHEVA

Димитър КАРАТОНЕВ /р.1978   Dimitar KARATONEV

Долорес ДИЛОВА /р.1960  Dolores DILOVA

Елена ГЕОРГИЕВА / р.1979  Elena GEORGIEVA

Елисавета АНГЕЛОВА /р.1986 E. ANGELOVA

Живка МАРИНОВА /р.1979  Jivka MARINOVA

Захари КАМЕНОВ /р.1949  Zahary KAMENOV

Ивайло МИРЧЕВ  р.1954  Ivaylo MIRCHEV

Иван КЪНЕВ /р.1935  Ivan KANEV

Иван МИЛУШЕВ /р.1956  Ivan MILUSHEV

Иво БИСТРИЧКИ /р.1971 Ivo BISTRICHKI

Илиян ПЕЕВ /р.1980  Iliyan PEEV

Искрен СЕМКОВ /р.1984  Iskren SEMKOV

 Йордан ТОДОРОВ /р.1975  Jordan TODOROV

Каля ЗОГРАФОВА /р.1959  Kaliya ZOGRAFOVA

Красимира МИХАЙЛОВА /р.1942  Krassy MIHAYLOVA

Любен ГЕНОВ /р.1966  Lyuben GENOV

Мариана МАРИНОВА /р.1960  M. MARINOVA

Мариела Димитрова-Мара /р.1967 Mara

Мария РАЙЧЕВА /р.1977  Maria RAYCHEVA

Мария ЧАКЪРОВА /р.1948  M. CHAKAROVA

Месрур САБИТ /р.1977  Mesrur SABIT

Милко БОЖКОВ /р.1953  Milko BOJKOV

Милчо КОСТАДИНОВ /р.1977  M. KOSTADINOV

Мира ТИШЕВА /р. 1971  Mira TISHEVA

Нели ПЕНЧЕВА /р.1981 Nely  PENCHEVA

Никола СТОИМЕНОВ /р.1973  Nikola STOIMENOV

Ник. АНГЕЛОВ- Гари /р.1978  Nikolay ANGELOV

Николaй ДИМЧЕВСКИ /р.1983  Nikolay DIMCHEVSKI

 Николай МАРИНОВ /р.1966  Nikolay MARINOV

Николай НЯГОЛОВ /р.1963  Nikolay NIAGOLOV

Николай ТИХОЛОВ /р.1953  Nikolay TIHOLOV

Петя ДЕНЕВА /р.1981  Petya DENEVA

Пламен РУСЕВ  Plamen ROUSSEV

Радослав НЕЙЧЕВ /р.1975  Radoslav NEYCHEV

Росен МАРКОВСКИ /р.1964 Rossen MARKOVSKI

Румяна ДОЧЕВА /р.1972  Roumiana DOCHEVA

Светлин РУСЕВ /р.1933  Svetlin ROUSSEV

Станислава СТОЯНОВА /р.1971  St. STOYANOVA

 Станислав ПАМУКЧИЕВ /р.1953  Stanisl. PAMUKCHIEV

Стели ГРЪНЧАРОВ /р.1964  Stely GRANCHAROV

Светослав ЧЕРНЕВ Svetoslav CHERNEV

Светла КОСЕВА /р.1970  Svetla KOSSEVA

Таня ПАСЕВА /р.1970  Tania PASSEVA

Теодора ДОНЧЕВА /р.1981  Teodora DONCHEVA

Тони ТОДОРОВ /р.1969  Tony TODOROV
Тодор ОВЧАРОВ /р.1975  Todor OVCHAROV

Цветан ТИМОТЕЕВ /р.1948  Tzvetan TIMOTEEV

Чавдар ПЕТРОВ /р.1955  Chavdar PETROV

Юлия СТАНКОВА /р.1954 Julia STANKOVA

Явор КОСТАДИНОВ /р.1993 Yavor KOSTADINOV

П. ДЕНЕВА и Т. ДОНЧЕВАP. DENEVA § T. DONCHEVA

Leave a Reply

Close Menu
BulgarianEnglish