a
 
29.11.2017 - 16- 30/30

 

 

16-

30/30/

16-th  Annual  Exhibition  of  Painting
FORMAT 30/30

16- 30/30 .  ,   , .. .

(2002 . )- ,   . , , .

30/30 . , , 30/30 .

, , .

,   30/30! , , ...

, ,  !

                                                                                                                      , 2017         

 

A /.1958 Al. PETKOVA

  /.1952 Andrey DANIEL

/.1963 Ant. ELEFTEROVA

/ .1958 Atanas TASHEV

/.1961 Atanas HRANOV

/ .1937 Bissera PRAHOVA

Valeri PANOV

/ .1934 Vassil VALEV

- / .1977 Ves. DAMIANOV
 
/.1956 Vladimir  PENEV

/.1965 Galina CHUNTOVA 

  /.1963 G. ATANASSOV

/.1970 Georgi PASSEV

/.1981 G. MINKOVA

  /.1954 Gredy ASSA

G. HRISTOV

/.1956 Dessislava MINCHEVA

/.1978  Dimitar KARATONEV

/.1960 Dolores DILOVA

/ .1979 Elena GEORGIEVA  

/.1986 E. ANGELOVA

/.1979 Jivka MARINOVA

/.1949 Zahary KAMENOV

  .1954 Ivaylo MIRCHEV

/.1935 Ivan KANEV

/.1956 Ivan MILUSHEV

/.1971 Ivo BISTRICHKI

/.1980 Iliyan PEEV

/.1984 Iskren SEMKOV

  /.1975 Jordan TODOROV

/.1959 Kaliya ZOGRAFOVA

/.1942 Krassy MIHAYLOVA

/.1966 Lyuben GENOV

/.1960 M. MARINOVA

- /.1967 Mara

/.1977 Maria RAYCHEVA

/.1948 M. CHAKAROVA

/.1977 Mesrur SABIT 

/.1953 Milko BOJKOV

/.1977 M. KOSTADINOV

/. 1971 Mira TISHEVA 

/.1981 Nely  PENCHEVA

/.1973 Nikola STOIMENOV 

. - /.1978 Nikolay ANGELOV

a /.1983 Nikolay DIMCHEVSKI

  /.1966 Nikolay MARINOV

/.1963 Nikolay NIAGOLOV

/.1953 Nikolay TIHOLOV

/.1981 Petya DENEVA

Plamen ROUSSEV

/.1975 Radoslav NEYCHEV  

/.1964 Rossen MARKOVSKI

/.1972 Roumiana DOCHEVA  

/.1933 Svetlin ROUSSEV

/.1971 St. STOYANOVA

  /.1953 Stanisl. PAMUKCHIEV

/.1964 Stely GRANCHAROV

Svetoslav CHERNEV  

/.1970 Svetla KOSSEVA

/.1970 Tania PASSEVA

/.1981 Teodora DONCHEVA

/.1969 Tony TODOROV
/.1975 Todor OVCHAROV

/.1948 Tzvetan TIMOTEEV

/.1955 Chavdar PETROV

/.1954 Julia STANKOVA

/.1993 Yavor KOSTADINOV

. . P. DENEVA § T. DONCHEVA

 

 

   
  
   
 

 

 

 

© 2006 -
powered by x-non